Transparency

Transparency

Eina per a la publicació de la informació prevista en la legislació espanyola sobre transparència, accés a la informació i bon govern. Aquí pots trobar aquí tota la informació de la institució, el seu marc legal, així com els informes i dades econòmics i administratius.

Institutional

Barcelona Mobile Ventures, S.L. Governance

Informació legal

Codi de Conducta
Estatuts

Informació Econòmica

Comptes Anuals 2015
Comptes Anuals 2016
Comptes Anuals 2017
Comptes Anuals 2018
Comptes Anuals 2019
Pressupostos 2016
Pressupostos 2017
Pressupostos 2018
Pressupostos 2019
Pressupostos 2020
Pressupostos 2021